1200x2400x9mm

岩板

岩板具有防火耐高温、高硬度、高耐磨性、良好的耐腐蚀性以及超低吸水率等优秀物理性能,更具有非常好的韧性,可任意切割,全空间应用……

产品展示

9-KPG2412A013A-C 鱼肚白

9-KPG2412A011A-C 叠峦石

9-KPG2412A010A-C 香雪石

9-KPG2412A032 保加利亚深灰

9-KPG2412A031 保加利亚灰

9-KPG2412A040ABC 多伦多白

空间展示